Dziękujemy Towarzystwu Ubezpieczeniowemu i Reasekuracji WARTA S.A. za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną naszej Fundacji