STATUT FUNDACJI MAXIMA DZIECIOM

Do pobrania:

Statut fundacji

KRS Fundacji

Numer KRS: 0000484571

Zarząd Fundacji:
– Elwira Pidzik- Prezes Fundacji
– Łukasz Skoczyński – Wiceprezes zarządu

Rada Fundacji:
– Joanna Nowak
– Anna Wypart
– Beata Pestka

Prokurent:
– Maja Kolesińska

Aby wesprzeć fundację Maxima-Dzieciom należy wszelkie datki przelać na konto wskazane poniżej.

64 1020 1664 0000 3202 0457 9449
Fundacja Maxima Dzieciom ul. Kilińskiego 49  42-200 Częstochowa