O fundacji

Częstochowska Fundacja Maxima Dzieciom została założona  13 listopada 2013 roku z inicjatywy Pani Elwiry Pidzik – fundatora, założyciela, prezesa zarządu fundacji oraz matki chorej na cukrzycę Blanki. Ujawnienie  choroby, bezsilność wobec nowej sytuacji oraz potrzeba wsparcia dzieci dotkniętych tą chorobą było iskierką, która rozpaliła chęć niesienia pomocy innym.

Misją fundacji jest wspieranie edukacji oraz niesienie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych. Działalność fundacji w głównej mierze skupia się na chorych, potrzebujących wsparcia dzieciach oraz ich rodzinach. Poprzez swoją działalność chcemy ułatwić naszym podopiecznym walkę z chorobą oraz przekazać im nadzieję na przyszłość.

Od momentu powstania Fundacja systematycznie pomaga  swoim podopiecznym dofinansowując ich wypoczynek oraz wspierając placówki oświatowe poprzez zakup książek.

Dzięki Państwa pomocy planujemy w najbliższej przyszłości rozpocząć wsparcie dla ośrodków medycznych.

Nasze cele to:

  • niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
  •  niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
  • wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
  •  udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
  • udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
  • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp.