Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni

 

 

 

 

1% KRS: 0000484571 Cel szczegółowy: POW Blachownia
Darowizna:
Nr konta: 64 1020 1664 0000 3202 0457 9449
Tytuł przelewu:  POW Blachownia

t

JAK WESPRZEĆ

Numer konta 64 1020 1664 0000 3202 0457 9449    /  KRS 0000484571