😊 Być dobrym – to żyć dla szczęścia innych, mieć serce szerokie w swej dobroci. 😊
❤️❤️ Dziękujemy Joanna Zelek za zaangażowanie w naszą mikołajkowa akcję – jak zwykle praca przepelniona empatia i miłością! ❤️❤️
❤️❤️❤️ Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka w Częstochowie. ❤️❤️❤️