❤️❤️❤️  Naszym wyjątkowym i niezastąpionym gościem będzie Pani Profesor Przemysława Jarosz-Chobot! ❤❤❤
👉 Prof. Przemysława Jarosz-Chobot jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 👉 Odbyła liczne staże naukowe, kursy w krajowych i zagranicznych prestiżowych ośrodkach diabetologicznych, m.in. Erasmus University of Rotterdam (Holandia), WHO Epidemiological Course Cambridge (Wielka Brytania), Wright University, Dayton (USA).
👉 Pracuje w wielu krajowych i międzynarodowych zespołach naukowych (m.in. EUCADET – European Children and Adolescent Diabetes and Endocrine Trials network, Hvidøre Study Group).
👉 Była i jest wykonawcą wielu krajowych i międzynarodowych grantów naukowych (m.in. NCBiR STRATEGMED TREGS, EURODIAB, EUBIROD, INTERPRET, INNODIA).
❤️ Nie sposób spisać jej zasługi i osiągnięcia! ❤️ Jest jednak najważniejsze! Pani Profesor to CZŁOWIEK Z SERCEM NA DŁONI! ❤️
❤️❤️❤️ Naszym gościem będzie Kobieta – Anioł! Dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO. ❤️❤️❤️
👉 Kierownik Oddziału Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Opolskiego.
👉 Konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej.
👉 Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hematologii i Żywienia Dzieci.
❤️ Naszym gościem będzie także Szymon Czapla! ❤️
👉 Pomysłodawca i twórca portali szerzących wiedzę o technologii w cukrzycy Nightscout.pl, Nightscout Polska oraz AndroidAPS Polska.
👉 Działacz społeczny, popularyzator nowoczesnych technologii DIY czyli ”zrób to sam” w dziedzinie diabetologii.
👉 Edukator zdrowotny w zakresie cukrzycy, otyłości oraz ich powikłań. Laureat pierwszej edycji konkursu w ramach Strefy Nowych Technologii dla diabetologii na najbardziej innowacyjny projekt wspierający samokontrolę pacjentów z cukrzycą.
👉 Prywatnie Ojciec Adama, chorującego na cukrzycę typu 1.
❤️❤️❤️ OSP KSRG Rększowice dołączy do nas aby przekazać wiedzę i umiejetności z zakresu pierwszej pomocy! ❤️❤️❤️
😍😍😍 Jak niesamowita charyzmę i zapał posiada cała ekipa tej niezwykłej OSP trudno opisać słowami! 😍😍😍 Możemy tylko wspomnieć krótko o ich dzialanianiach:
👉 Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
👉 Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
👉 Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
👉 Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
👉 Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
👉 Działania na rzecz ochrony środowiska.