DOMINIK

Nr subkonta 09 1020 1664 0000 3602 0536 7786

U Naszego syna Dominika (5 lat) w marcu tego roku zdiagnozowano nieuleczalną chorobę – cukrzycę typ 1, oraz w czerwcu – celiakię (chorobę trzewną). Po zachorowaniu syna musiałam zrezygnować z pracy, co odbiło się niekorzystnie na sytuacji finansowej rodziny.
Koszty związane z chorobami: cukrzycą typ 1 oraz celiakią (dieta bezglutenowa) są dość wysokie.
Dominik każdego dnia musi wielokrotnie sprawdzać poziom cukru we krwi, każdy jego posiłek musi być dostosowany do rygorystycznej, specjalnej diety (bezglutenowej). Syn nie odczuwa hipoglikemii, a to się wiąże z poważnymi powikłaniami.
Pieniądze zgromadzone na koncie zostaną przeznaczone na leczenie Dominika oraz zakup sprzętu dla diabetyków, w tym systemu ciągłego monitorowania poziomu glikemii, co umożliwi chociaż częściowy powrót do w miarę normalnego życia. Syn musi być stale pod opieką osoby dorosłej, gdyż jest narażony na utratę przytomności oraz powikłania z powodu nieuregulowanej glikemii.