KOCHANI serdecznie zapraszamy użytkowników systemów ciągłego monitorowania glikemii firmy Medtronic do udziału w
AKADEMII EDUKACYJNEJ, która będzie bezpłatnym cyklem szkoleń, w formie wykładów, warsztatów i
dyskusji. Naszym celem jest przekazywanie aktualnej wiedzy oraz ćwiczenie umiejętności praktycznych z
zakresu terapii przy pomocy zintegrowanych systemów Medtronic (pompa i CGM) oraz radzenia sobie w
sytuacjach szczególnych i rozwiązywania problemów. Dodatkowo celem spotkań będzie również wymiana
wzajemnych doświadczeń dotyczących terapii cukrzycy.
Miejsce szkolenia: siedziba firmy Medtronic przy ul. Polnej 11 w Warszawie, 5 piętro, sala Droga Mleczna.
Uczestnicy: użytkownicy pomp Medtronic (lub ich opiekunowie), w odrębnych grupach dla użytkowników
systemów MiniMed 640G oraz MiniMed Veo.
Prowadzący: Edukatorzy Medtronic
Ilość Uczestników/spotkanie: małe grupy do 20-25 osób
Rekrutacja/zapisy/zaproszenia: odbywać się będą za pośrednictwem stowarzyszeń dla
pacjentów/fundacji np. Klub 640G/ Fundacja Maxima/ Diabeciaki
Częstotliwość: około 1 spotkanie / miesiąc w roku, z przerwą na okres wakacyjny lipiec- sierpień