Za nami kolejna zbiórka słodyczy. Zebraliśmy mnóstwo słodkości, które umilą święta nie tylko naszym podopiecznym, ale również dzieciom z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Nasza praca nie byłaby możliwa , gdyby nie nasze wspaniałe szkoły, dlatego…

Fundacja MAXIMA DZIECIOM
składa serdeczne podziękowanie

Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Aleksandrii
Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. św. Jana de La w Częstochowie
Zespołowi Placówek Oświatowych w Herbach
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Hutkach
Publicznemu Przedszkolu w Konopisakch
Szkole Podstawowej w Łaźcu
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Rększowicach

za przeprowadzenie wielkanocnej zbiórki słodyczy

Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągać pomocną dłoń.