Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce weszła w życie wraz z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli 1 stycznia 2004 roku. Już zatem od kilkunastu lat określeni podatnicy mogą wspierać wybrane organizacje swoim 1%. Wybór organizacji należy do przekazującego pieniądze, przy czym musi to być organizacja pożytku publicznego znajdująca się na oficjalnej liście tego typu organizacji – to zabezpieczenie przed wyłudzaniem pieniędzy przez nieuprawnione do tego firmy i osoby. 

Swój 1% może zaś przekazać podatnik:

– podatku dochodowego od osób fizycznych

– opodatkowany ryczałtem od osób ewidencjonowanych

– objęty liniowo 19% stawką podatku 

– uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

– uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości

– sam opłacający zaliczkę na rzecz podatku

😃😃😃 Teraz już wszystko wiesz! 😃😃😃 

❤❤❤ POMAGAJ Z NAMI TO PROSTE! ❤❤❤